About Otok Pag
Tuđi čovik nikad neće znati....

Da je meni poletit visoko
Imat krila ptice
Tu lipotu da uvatin okon
Sve od Luna doli do Fortice
Nima, nima do otoka Paga
Vitar pismu nosi
Do mog žala, masline i vala
Kamena ki vrimenu prkosi

Kad slavuja slatko zamiriše
Rano u proliće
Tebi pivan kaj i naši stari
Kad se škuri i kad zora sviće

Nima, nima do otoka Paga…

Branko Barbir